Betalen – Gerritsen Tandheelkunde – Eemnes

Betalen

De tandartsrekening krijgt u na het bezoek per mail opgestuurd, of als u dat wenst op papier mee. De rekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

U dient de rekening zelf in te dienen bij uw verzekeraar om de vergoeding te krijgen waar u voor verzekerd bent.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.